Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hiranus mester tanítása "2012"-ről

2011.05.20

Hiranus mester tanítása "2012"-ről- Miről beszélsz ma nekem, mester?

- A dimenzióváltozásról, mi a Föld életében hamarosan bekövetkezik.

- 2012?


- Ha ti ahhoz a dátumhoz kötitek, akkor igen. Nálunk az erők éledése a fontos, nem időben mérünk - Fényben!

- Mi történik akkor, mikor az Erők már feléledtek?

- Ahogy te is tudod, a Föld rezgésszáma annyira megemelkedik, hogy elhagyja azt a dimenziótartományt, melyet ez a rezgés már meghalad, s belép egy újba, minek ez a kezdete.

- Tehát emelkedünk egy dimenziót?

- A megfogalmazás nem egészen pontos. Átléptek egy másik dimenzió határán. A folyamat itt korántsem fejeződik be. Ez csak valaminek a kezdete. Egy dimenzió: rezgésszám tartomány. Több rezgés áll benne össze. Mint ahogy a hangsor is hét hangból áll, de az még ugyanaz a hangsor. A dimenzió is több frekvencián keresztül halad. Ha belépsz a kezdő frekvencián, még egyáltalán nem jártad át e dimenziót. A fokozatnak ez az első lépése. De a fejlődés nem áll meg. A tökéletesedés tovább folytatódik, az emelkedés folyamatos.

- Akkor további feladatok lesznek?


- Pontosan. Az első: segíteni a dimenzióváltást. A második: megszilárdítani a rezgést, melyről majd elindulhat a további emelkedés. Harmadik: elindítani a további emelkedési folyamatot, és ez lesz nehéz, mivel olyan ellenerők munkálkodnak ez ellen, kik az emelkedéssel létjogosultságukat vesztenék, s befolyásuk csökkenne. Akik másokat félelmeik fenntartásával irányítanak, azoknak az emelkedés megtöri erejüket. Ezért kellenek most a tanítások, ezért kellenek most a lelkek, kik e feladattal születtek le. A Földön már elindult a folyamat, mi csoportba szervezi azokat, kik e változás segítői, résztvevői. Vezetőjüket a Földön már régen kijelöltük, s e feladattal le is születtek. Őket, és a csoport tagjait is folyamatosan tanítjuk, és készítjük a változásra, közreműködésük tudatosítására. E csoportok feladata az energiák összehangolása. Először a csoporton belül, olyan összhangot kell teremteni a lelkek között, mely szabadon áramoltatja azt az energiát, mi rajtuk keresztül a befogadó lesz. Ha energiáik összehangolódva összekapcsolódtak, fizikai és lelki kontaktusban, egy olyan energiakört képesek létrehozni, melyben az az energianyaláb tud leérkezni a Földre, mely a rezgésszint emelkedést hivatott előidézni. A Földön sok helyen lesznek ilyen energiakörök. Úgy képzeld el, mint olyan konnektorokat, melyekbe bedugják az energiavezetéket, melyből nekik kell azt felvenni és továbbítani. Ezzel segítik elő rezgésszint emelkedést, és így hozzájárulnak a dimenzióváltozáshoz. Ez a folyamat, mint mondtam, nem áll meg, hanem folytatódik a dimenzióugrás után is. Az új rezgéseket meg kell szilárdítani, és újra elindítani az emelkedés útján. Erre a feladatra születtetek, és születnek most is.

Az év, melyet ti 2000-nek neveztek, volt a kezdete azon lelkek eljövetelének, kik fontos energiákkal bírnak. Nekik nem feladatuk a csoportalkotás, azt megteszik azok, kik előbb érkeztek erre a feladatra. A 2000 után jövők olyan rezgések befogadására és továbbítására képesek, mellyel kialakítják azt az energiazónát, mely összekapcsolódva behálózza Földeteket. Ők a csomópontok. Lelkük tudja ezt, s eszük tudta nélkül is elvégzik feladatukat, legyenek bármennyire apró és törékeny testben. Ez már így rendeltetett. A feladat elvégzése rajtatok áll! A dimenzióugrást kikerülni nem lehet, de az átmenet lehet idilli, vagy keserves. Attól függően, milyen energiák szabadulnak fel a változáskor. Ha a csoportok és a harmonizáló lelkek összehangolódnak, a "föntről" érkező energiák birtokba veszik a Földet, s az átmenet felerősödik, felgyorsul. Ha ez a harmónia nem valósul meg, a pozitív energiák megrekednek, s lassabban fejtik ki hatásukat. Az átmenet hosszadalmas és nehézkes lesz.

-Mi történik az ugráskor? Mit érzékelünk?

- Az éjszaka nappallá válik, a fény s árnyék összekapcsolódik (hogy újrarendeződhessen), s bevilágítja a Földet, melyet áthat a magasabb rendű Energia. A Föld megrázkódik, s ledobja magáról, mi visszahúzná. Kilép alacsony árnyékából (ez az mit ti 3 nap sötétnek véltek), s fényesedik.

- Hogy érted azt, hogy megrázkódik?

- Úgy, mint mikor téged átjár a felsőbb energia, s megborzongsz belé. Ő is így tesz. Átjárja a magas rezgésű fényenergia, s megborzong belé. Megrázkódik, s leválik róla, mi már nem képes e rezgésszámot elviselni. Ezért mondom, rajtatok múlik e leválás sikeressége. A magasabb energia jobban taszítja az alacsonyabbat.

Emeljétek a rezgésszámot! Együtt, égi erők behívásával. Mesterek segítségével. Szeretet energiát sugározzatok szét! Kapcsolódjatok össze általa. A köröknek működniük kell! Az energiák szétsugárzása feladatotok. Hangolódjatok össze, legyetek vevők.


- Érezni fogjuk a változást?

- Ki energiáját megemeli, tudatában lesz a változásnak, hiszen része annak. Szívében egy fénysugár villan, s elindítja a felemelkedés útján. E fénysugár folyamatos összeköttetés velünk, s minden lélekkel e Földön, ki a felemelkedés útjára lép. E fényháló lesz az, min az energia folyamatosan áramolhat, emelvén a Földet, további dimenziók felé.

- S kiknek lelke nem érett meg a változásra?

- Ők dönthetnek. Maradnak anyagi valójukban az emelkedés előtti rezgésben, s teljesítik feladataikat e körülmények között, kísértések közepette, vagy lelküket felhozzák megpihenni, megtisztulni, s később térnek vissza egy fizikai testben teljesíteni, mit elmulasztottak. Körülményeik nem változnak, de jobban felkészülhetnek rá, s erősíthetik lelküket, míg pihennek. Isten kegyelme végtelen, s lelket el nem veszejt. A feladat nagy, s az energiák összekapcsolódását sürgeti. Harmonizáljátok hát össze fényeteket, s nyissátok meg szíveteket, hogy áramolhasson a szeretet.

- Most menj, Isten áldásával. A többi tanítást, ha itt az idő, megkapjátok.

Köszönöm Hiranus mester.

Köszönöm Istenem.

(Pusztai Orsi
www.kristalycsakra.eoldal.hu)