Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Edgar Cayce beszélgetései

2010.04.22

 

Kép

LAMMERS: Mit jelent az, hogy a test lelke?

CAYCE: Azt, amit a Teremtő minden egyénnek átadott a kezdetekben, s amely most keresi a Teremtő házát.

LAMMERS: Meghal valaha is a lélek?

CAYCE: Elűzethetik a Teremtőtől. De ez nem halál.

LAMMERS: Hogyan válik száműzötté a lélek saját Teremtőjétől?

CAYCE: Hogy maga gondoskodjék saját megváltásáról - ahogy ti fogalmaznátok -, az egyén száműzi önmagát.

LAMMERS: Mit jelent az, hogy személyiség?

CAYCE: A személyiség az, amit a fizikai síkon úgy ismerünk: tudat. Mikor a tudatalatti irányít (például hipnózis alatt), a személyiség eltávolodik az egyéntől és a fizikai test fölött helyezkedik el. Ezt itt is meg lehet figyelni (az én esetemben). Következésképpen, ha az ilyen állapotban lévőt megzavarják, az ártalmára van az egyén más részeinek is.

- Ha kibillen egyensúlyából az igazság, ez természetes következményekkel jár mind a fizikai, mind a lelki anyag számára - mondta Lammersnek Edgar Cayce. - Minden egyénnek a saját életét kell vezetnie, akár ebben a szférában, akár más síkokon.

- Minden alkalmatlan anyag a Szaturnuszra vettetik - mondta ez alkalommal Cayce, arra utalva, hogy az említett bolygó úgy működik, mint valami kemence: lassan feldolgozza az összegyűlt salakot, azon lelkek maradványait, kiknek a földre való visszatérése nehézségeket okozna minden érintettnek. A történelem nagy fanatikusairól van szó, Heródestől a római és bizánci zsarnokokon át egészen századunk diktátoraiig és szkizoid imádóikig.

LAMMERS: - Honnan jön a lélek, és hogyan lép be a fizikai testbe?

CAYCE: - Már ott van. Mihelyt az emberi test a születés után beszívja az első lélegzetet, azonnal élő lélekké válik, ha elérte azt a fejlettségi szintet, ami szükséges ahhoz, hogy a lélek szálláshelyet találjon benne.

LAMMERS: - Lehetséges ennek a testnek, Edgar Caycenek, hogy ebben az állapotában kommunikáljon olyanokkal, akik már eltávoztak a szellemvilágba?

CAYCE: - A fizikai síkról eltávozott lelkek itt maradnak a közelünkben egészen addig, míg el nem érnek egy olyan fejlettségi szintre, mely tovább viszi őket, vagy további fejlődésük érdekében vissza nem térnek ide. Míg e szféra közelében vannak, bármelyikükkel kommunikálni lehet. Jelenleg is ezrével vannak körülöttünk ...

A bolygók hatásai

LAMMERS: Nevezze meg a legfontosabb bolygókat és a hatásukat az emberek életére.

CAYCE: - Merkúr, Mars, Jupiter, Vénusz, Szaturnusz, Neptun, Uránusz, Szeptimusz.

LAMMERS: - Vannak olyan bolygók, melyeken emberi, állati vagy bármilyen szintű élet található?

CAYCE: - Nincsenek.

LAMMERS: - Írja le a földhöz jelenleg legközelebb eső bolygót, és azt, hogy milyen hatása van az emberekre.

CAYCE: - Az a bolygó most gyorsan közeledik a föld felé, és hatására a földi elmék gondolkodási irányvonalat váltanak a következő néhány évben, ahogy az időt itt mérik. Ez a bolygó a Mars, amely 1924-ben csupán harmincöt millió mérföldre lesz a Földtől.

- A hatás akkor is érezhető lesz, amikor eltávolodik a Földtől, s azok, akik átmenetileg a Marson időztek, most földi életükben élik át az elszomorító időket, amelyek bekövetkeznek. Ezt csak azok enyhíthetik, akik a Jupiterről, a Vénuszról és az Uránuszról jöttek, akik rendelkeznek a szeretet nemesítő erejével.

Az asztrológiai hatások

LAMMERS: - Kérem, definiálja az asztrológiát.

CAYCE: - Az ember hajlamait az a bolygó határozza meg, amely alatt született, mert az ember sorsa a bolygók szféráiban és együtthatásaiban rejlik.

- Kezdetben mozgásba jött a mi saját bolygónk, a Föld. A többi bolygó létrejöttével kezdődött minden teremtett anyag sorsa.

- Az ember sorsát befolyásoló legnagyobb erő a Nap, aztán a Földhöz közel eső bolygók, vagy azok, melyek emelkedő pályán voltak az egyén születésének idején.

- Ahogy az árapályt irányítja a Hold, éppen úgy határozza meg a magasabb teremtmények cselekedeteit a föld körüli bolygók együttállása.

DE VILÁGOSAN MEG KELL ÉRTENI: SEMMILYEN BOLYGÓ VAGY NAP, HOLD VAGY BÁRMILYEN ÉGITEST FÁZISAI NEM MÚLHATJÁK FELÜL AZ EMBER SAJÁT AKARATÁNAK SZEREPÉT: ezt az ember a Teremtőtől kapta a kezdetekben, mikor saját akarattal rendelkező, eleven lélekké változott ...

- Az ugyanahhoz a naprendszerhez tartozó sok-sok bolygó szféráiban azt tapasztaljuk, hogy a lelkek újra és újra visszatérnek, egyikből a másikba, míg felkészülnek arra, hogy találkozzanak a Mindenség örökkévaló Teremtőjével, és ebben a Mindenségben a mi rendszerünk csak igen parányi rész. Csak a földi síkon, a jelenben találunk hús-vér embereket. Más síkokon azok vannak, akiket Ő a saját fejlődése érdekében készít fel.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.