Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Istenségek

2010.10.14

 

Kép

Egyiptom

Amon
A nyolc ősi isten egyike, Amon-Re ként az istenek királya.

Amszet
Egyike a négy Hórusz-gyermeknek.

Anat
A háború istennője, Re lánya.

Anubisz
A temetők, a halottak istene.

Anuket
A Nílusi zuhatagok vidékének védőistennője.

Apisz
Memphisz szent bikája, a termékenység istene.

Apuaut
Halotti és hadistenség.

Aton
Mint sugárzó napkorongot Napistenként imádták.

Atum
Napisten, Re-Atumként a leáldozó napot jelentette.

Básztet
Az örömök istene.

Bész
A vajúdó asszonyok és a várandós anyák védőistene.

Duamutef
Hórusz négy fiának az egyike.

Epet
Szülést segítő víziló-istennő.

Geb
Földisten, Nut égistennő férje.

Hapi
A Nílus-isten neve.

Hathor
A szerelem, a vidámság, a bőség és az ég istennője.

Heket
A szülés istennője.

Henti-Imentu
Anubisz istennel eggyé olvadt halotti istenség.

Heper
Napistenség Helinpokszban.

Hnum
A termékenység és az alkotás istene. Korongon formálta az embereket, s az isteneket.

Horpokratész
Ozirisz és Izisz fiának, a gyermek Hórusznak a neve.

Hórusz
Ozirisz halála után ő lett az élők istene, s mindenkori fáraó.

Ihi
A zene istene, a szerelem és az ég istennőjének Hathornak a fia.

Imhotep
Dzsoszer király tanácsadója, majd a gyógyítás istene.

Ízisz
Ozirisz nővére és egyben a felesége, minden előlény szülőanyja.

Kebehszenuf
A Hórusz-Gyermekek egyike.

Maat
Az igazság, a jog, a rend istennője.

Mandulisz
Napisten.

Min
Termékenységisten, Koptosz sivatagi terület védőistene.

Mnevisz
Hélioposz szent bikája.

Montu
Théba helyi főistensége, valahol a háború istene is.

Mut
Keselyűistennő, Amon isten felesége

Nechbet
Elkab város keselyű alakú istene.

Nefertem
Ptah isten és Szahmet istennő fia, az ifjúság istene.

Néith
A háború és a fegyverek istennője.

Nephtüsz
Izisz, Ozirisz és Szeth nővére, a halottak istene.

Nut
Égistennő, Geb földisten felesége.

Ozirisz
Termékenységisten, majd a halottak legfelsőbb istene.

Pahet
Oroszlánfejű viharistennő.

Ptah
Memphisz fő istensége, a kézművesek és a művészek pártfogója.

Re
Napistenség a Középbirodalom idején a thébai Amonnal összekapcsolódva Amon-Re.

Resef
Hadisten, eredetileg a mennydörgés kánaáni-föníciai istensége volt.

Su
A levegő istene.

Szahmet
A háború istennője.

Szelket
Skorpió Istennő, a zsigerek oltalmazója.

Szerapisz
A világ ura, gyógyítóisten.

Szesat
Az írás istennője.

Széth
Ozirisz testvére, Felső-Egyiptom pusztító istene.

Szobek
Krokodilnak ábrázolt Nílus-isten.

Szokárisz
Memphisz környékén a halottak istene.

Szóthisz
A Sirius csillag istennője, a Nílus áradásának megindítója.

Tefnut
Su levegőisten nővére és egyben felesége.

Thot
Holdisten és a tudományok istene, a kézművesek és a művészek patrónusa.

Toerisz
A vajúdó asszonyok, és a gyermekágyas anyák oltalmazója.

Ureusz
A kobrakígyó nevéből származtatott védőistenség.

Uto
Kígyóistennő, Alsó-Egyiptom védőistensége. 

 

Kép

Görög Istenségek

Aphrodité: Zeusz és Dióné leánya, a szépség és a szerelem istennője, a tizenkét főisten egyike. Miután anyja megszülte még egy ideig a tengerben időzött, majd kagylóhéjban hajózott, Küthéra szigetére (ezért egyik mellékneve Küthereia), majd tovább Küproszra (ezért másik neve Küprisz). Aphrodité ébreszti fel a szerelmi vágyat, hatalmának senki sem tud ellent állni, csak három istennőt nem tud szerelembe igázni: Athénét, Artemiszt és Hesztiát. Kíséretét sok istennő és isten képezi, ezek: a Khariszok, a Hórák, Peithó, Pothosz, Erósz, Anterósz, Himeirosz, Hümenaiosz, Hédóné, Paphié, Gamosz, Aphroszűné. Szekerét, amely aranyból van verebek és galambok húzzák, amelyek egyben szent madarai is, szent növényei a rózsa, az alma, és a mirtusz. Többször bocsátkozott szerelmi kalandba, nem csak istenekkel, hanem halandó férfiakkal is. Férje a sánta Héphaisztosz volt, akit Arésszal, a vad hadistennel csalt meg.

Apollón: Zeusz és Létó fia, Artemisz ikertestvére, a fény, a költészet, a zene, a jóslás, az igazságosság és az íj istene, a tizenkét főisten egyike. Pártfogolja a költőket, a dalnokokat, ő a Múzsák karvezetője (Muszagetész) is. A lantjátékot Hermésztől tanulta. Mint gyógyító isten a bűnök eltörlése is az ő hatáskörébe tartozik. Szent állatai: a hattyú, a farkas, az egér, a delfin, és a gyík, szent növénye a babér. Melléknevei: Messzelövő, Ezüstíjas, Tündöklő.

Arész: Zeusz és Héra fia, a dühödt csaták és az öldöklés istene, a tizenkét főisten egyike. A háborút magáért az öldöklésért, a vérért, a mészárlásért kedvelte. Nem törődött a csaták kimenetelével, hol az egyik, hol a másik félnek kedvezett. A szenvedély sokszor elhomályosította az elméjét, és nem egyszer megszégyenítve távozott a csatatérről. Ereje ellenére nem volt legyőzhetetlen, Athéné pl. mindig győztesen került ki a vele folytatott küzdelemből. Saját apja is sokszor szemébe mondta, hogy gyűlöli, s már rég a Tartaroszba vetette volna, ha nem volna a fia. A csatateret nagy kísérettel járta, s ez magabiztossá tette. Kísérői: két fia Deimosz és Phobosz, a rémület és az iszonyat, Enüó a harctéri mészárlás, Erisz a viszály és ennek gyermekei. Szent állatai a kutya és a keselyű voltak. Híres szerelmi kalandja Aphroditével, aki öt gyermeket szült neki: Deimoszt, Phoboszt, Erószt, Anterószt és Harmóniát. Melléknevei: Vaskezű, Ércbeborított, Emberölő, Pajzsbeverő, Várdúló, Sisakrázó.

Artemisz: Zeusz és Létó leánya, Apollón ikernővére, a vadászat, az erdők, a hegyek, ligetek istennője, a vadak úrnője, a tizenkét főisten egyike. Szűz istennő, Aphroditének nincs hatalma rajta. Artemisz ideje javarészét vadászattal töltötte, amely állandó gyönyörűsége volt. A hegyeket ujjongó vadászlárma töltötte be, amikor kíséretével, a nimfákkal végigvonult az erdővel borított hegyek ormain. Sáfránysárga vadászruhában, ezüst íjjal és nyilakkal felfegyverkezve járta az erdőket és hódolt férfias kedvtelésének. Íját és nyilait a Küklópszok kovácsolták számára, fürge vadászkutyáit pedig Pántól kapta ajándékba.Melléknevei: Nyilakatontó, Nyílszerető, Zajongó, Vadűző. Szent állata a szarvas, növénye a ciprus volt.

Athéné: (teljes néven Pallasz Athéné) Zeusz és Métisz leánya, akit Zeusz tulajdon fejéből hozott a világra. A bölcsesség, a kézművesség, a győztes, igazságos háborúk, a város, a civilizált létforma istennője, a jog és a művészetek pártfogója, a tizenkét főisten egyike. Zeusz egyedül hozta világra, ezért legkedvesebb gyermeke lett, gyakran tanácskozott vele, semmit nem titkolt előtte, és gyakran kivételezett vele, kedvezett neki, olyankor is, amikor másoknak megtiltott egyet s mást. Athéné egyszerre volt Métisz és Zeusz leánya, születésétől fogva egyesítette magában anyja erényeit és apja hatalmát. Alakjában testesült meg a szépség és félelmetesség, a lelkesítő nőiség és megközelíthetetlen szűziesség, a tudás és az erő összessége. Mint a tudás és a kézművesség istennője, számos dolgot talált fel, többek között az ekét, a zablát, az igát, a kocsit, a hajót, a gereblyét, a kürtöt, a fuvolát, az égetett agyagedényt, és ő tanította meg az embereknek a számok tudományát, a festészetet, a kelmefestést, az aranyművességet, a szövést és a fonást is. Hadistennő létére gyűlölte a véres harcokat és csatákat, inkább a viszályok eltörlésében és a törvények oltalma alatt virágzó békében lelte kedvét. Ám, ha harcolni kényszerült mindig győztesként távozott és még az őrjöngő, vérszomjas

Démétér: Kronosz és Rheia második leánya, Hesztia, Héra, Hádész, Poszeidón és Zeusz testvére, a gabona, a mezőgazdaság és a földművelés istennője, a tizenkét főisten egyike. Férje soha nem volt, azonban két fivérével Zeusszal és Poszeidónnal, valamint Iasziónnal is szerelembe vegyült.

Dionüszosz: Zeusz és a halandó Szemelé fia, a szőlő, a bor, a szüret, a lakomák, a mámor és a felszabadultság istene. Zeusz titokban látogatta a szépséges thébai hercegnőt Szemelét, de ez nem kerülte el féltékeny felesége, Héra figyelmét. Szent növényei a szőlő és a borostyán, szent állata a tigris és a párduc volt. Jelképe a tobozban végződő szüreti bot, a thürszosz. Melléknevei: Messzehatóhangú, Repkénykoszorús, Bevarrott.

Erósz: Aphrodité és Arész fia, Anterósz, Harmónia, Deimosz és Phobosz testvére, a szerelem istene. Segítői az Erószok - a nimfák gyermekei - a halandókkal foglalkoztak, míg Erósz leginkább az istenekkel

Gaia: Khaosz leánya, Erebosz, Nüx és Tartarosz testvére, a Föld istennője. Önmagától szülte Uranoszt, Pontoszt és a hegyeket, utóbbiakkal együtt az Oreiászokat. Pontosztól Thaumaszt, Phorküszt, Néreuszt, Eurübiát, és Kétót szülte. Uranosz később férje lett, akitől elsőnek a Hekatonkheireket szülte, akiknek egyenként ötven fejük és száz karjuk volt, vagyis a Titánok. Állandó jelzője: Szélesmellű.

Hádész: Kronosz és Rheia negyedik gyermeke, a legidősebb fiú, Hesztia, Démétér, Héra, Poszeidón és Zeusz testvére, az Alvilág fejedelme. Megszületése után ugyanaz a sors jutott neki, mint többi testvérének, apja lenyelte attól való félelmében, hogy valamelyik gyermeke ledönti majd trónjáról. Melléknevei: Sokvendégetfogadó, Éjfürtű, Gazdag. A Hádész uralma alatt álló istenek, bár nem voltak sokan, de azért félelmet gerjesztő tulajdonságaik és kinézetük biztosította, hogy az emberek jobban rettegjenek tőlük, mint bármely más istentől. Ezek: Kharón, Thanatosz, Hüpnosz, a Kérek, Hekaté, az Erinnüszek, Empúsza, Kerberosz, Lamia és Eurünomosz voltak és akiket javarészt maguk az olümposzi istenek is megvetettek sötét tulajdonságaik miatt.

Héphaisztosz: Zeusz és Héra fia, Arész, Hébé és Eileithüia édestestvére, a tűz és a kovácsmesterség istene, az istenek fegyverkovácsa, a tizenkét főisten egyike. Amikor megszületett kitűnt sántasága és csúfsága és amiért torzan született anyja Héra szégyenében ledobta az égből de nem esett baja..

Héra: Kronosz és Rheia harmadik leánya, Hesztia, Démétér, Hádész, Poszeidón és Zeusz testvére, egyben Zeusz felesége is, a legfőbb istennő, az istenek királynője, a házasságot védő és a gyermekáldást adó istennő. Születése után atyja lenyelte, akárcsak testvéreit, attól való félelmében, hogy valamelyik gyermeke fellázad ellene, s megdönti uralmát.

Hermész: Zeusz és Maia fia, az istenek követe, a kereskedők, a tolvajok, az utazók, az atléták, az ékesszólás és a pásztorok istene, a halottak alvilági vezetője, a tizenkét főisten egyike.

Hesztia: Kronosz és Rheia legidősebb leánya, Démétér, Héra, Hádész, Poszeidón és Zeusz nővére, a házi tűzhely, az otthon, az áldozati tűz, valamint az üldözöttek és száműzöttek istennője, a községek és az államok védelmezője, a tizenkét főisten egyike.

Kronosz: Uranosz és Gaia fia, a legfiatalabb Titán, a Hekatonkheirek, a Küklópszok, a többi Titán és a Titaniszok testvérei, Uranosz után a világ ura, az idő istene. Mikor Uranosz megszületésük után a Hekatonkheireket és a Küklópszokat a Tartarosz mélyére vetette, Gaia elkeseredve fordult többi gyermekéhez, hogy torolják meg apjuk gonoszságát. A Titánok közül, csak a legfiatalabb és legravaszabb Kronosz vállalta, hogy eleget tesz anyja kérésének.

Poszeidón: Kronosz és Rheia második fia, Hesztia, Démétér, Héra, Hádész és Zeusz testvére, a tenger istene, a tizenkét főisten egyike. Korlátlan ura és parancsolója volt a tenger birodalmának, királya volt valamennyi tengeristennek és ura az összes tengeri állatnak.

Rheia: Uranosz és Gaia leánya, Titanisz, a többi Titanisz, a Titánok, a Küklópszok és a Hekatonkheirek testvére, Kronosz felesége, Hesztia, Démétér, Héra, Hádész, Poszeidón és Zeusz anyja. Mihelyt Kronosz atyjától megszerezte a világ feletti uralmat, nővérét Rheiát vette feleségül. Kedvenc állatai a hegyi oroszlánok voltak, amelyek kocsiját húzták, és amelyek trónja körül heverésztek.

Uranosz: Gaia apa nélkül szült fia, Pontosz és a hegyek testvére, Gaia férje, az égbolt istene. Uranosz a tátongó Khaosz után magához ragadta az uralmat és magát nyilvánította a világ urának. Feleségül Gaiát választotta, akivel tizennyolc gyermeket nemzett, a Hekatonkheireket, a Küklópszokat, a Titánokat és a Titaniszokat. Azonban első hat fiát gyűlölte, és szörnyű külsejük miatt bilincsre verve a Tartaroszba börtönözte őket. Gaiát férje viselkedése nagyon bántotta és végső elkeseredésében a Titánokhoz fordult.

Zeusz: Kronosz és Rheia fia, Hesztia, Démétér, Héra, Hádész és Poszeidón testvére, a viharok, a mennydörgés és villámlás istene, az istenek királya, a legfőbb isten. Anyja Rheia a Lükaión-hegyén szülte Árkádiában, éjjel, titokban. Erre jó oka volt, mert férje minden addig született gyermeküket lenyelte, attól való félelmében, hogy valamelyikük megfosztja majd uralmától. Rheia tehát megszülte Zeuszt, megfürösztötte a Néda vizében, megszoptatta, majd átadta anyjának Gaiának, aki az újszülöttet Krétára vitte a Dikté-hegyre és rábízta a Meliászokra. 

 

Kép

Kelta Istenségek

Bran, az áldott: Óriás, a "Holló", az "Áldott". Jövendőmondás, a művészetek, a kormányzás, a háború, a Nap, a zene, és az írás istene.

Branwen: Az Északi-tenger szerelem istennője. A szerelem és szépség istennője.

Brigit/Brid/Brig: "Hatalom", "Hírnév" megtestesítője. A tűz, a termékenység, a házitűzhely, a női foglalatosságok és mesterségek, valamint a harcművészetek istennője, aki egyúttal a gyógyulást, orvoslást, a földművelést, az ihletet, a tudást, a költészetet, a jövendőmondást, a látnoki képességeket, állattenyésztést, szerelmet, boszorkányságot, és az okkultizmus ismereteket is felügyelte.

Cernunnos: a vadász, szarvas isten, a természet istene, az alvilág és asztrál sík ura, a Nagy Atya. Szent állata a szarvasbika, kos, bika, szarvaskígyó. A természet, az erdők, a lélekvándorlás, a keresztutak, a gazdagság, a kereskedelem, a harcosok istene.

Ceridwen: Holdistennő, a Nagy Anya, gabonaistennő, és a természet úrnője. Az istennő szent állata fehér emse. A halál, termékenység, megújulás, ihlet, varázslat, csillagjóslás, gyógyfüvek, tudomány, költészet, ráolvasások és a tudás űrnője.

Creiddlyad: A nyári virágok istennője, a szerelem, és a virágok fennhatósága alatt.

Dagda: "A Jó istenség", "Mindennek atyja", az Egek Ura, az istenek és emberek atyja, Élet és Halál Ura, Fődriuda, a varázslat istene, földistenség. A halál és az újjászületés meg a mesterségek istene, a tökéletes tudás letéteményese. A gondviselés, harcosok, a tudás, a varázslás, tűz, jövendölés, bőség, jólét, időjárás, reinkarnáció, művészetek, a Nap, a gyógyítás, megújulás, zene, a hárfa istene.

Danu/Dana: Anunak felel meg. Az anya isten. A varázsalók, folyók, kutak védelmezője, bőség, jólét, mágia és bölcsesség istennője.

Diancechit: A gyógyítás, orvoslás, megújulás, varázslat, ezüstművesség istene.

Don/Domnu: "Mély tenger", "Szakadék". Az ég, a tenger, és a levegő úrnője. Ő adományozta az ékesszólás képességét.

Dylan: A hullám fia, tenger isten. Szimbóluma egy ezüsthal.

Druantia: "Druidák királynője", a Fényistennő. A termékenység, a szenvedély, nemiség, fák, gondviselés, tudás és alkotóerő úrnője.

Epona: Lovak úrnője, anyaistennő. Termékenység, anyaság, lótenyésztés, jólét, kutyák, gyógyítás, források és vetés úrnője, a lovak védelmezője.

Fehér Hölgy: A Halál driadája, a Halottal királynője. A halál, a pusztulás és megsemmisülés úrnője.

Flidais: Az erdők, a vadon, a vadnövények, és a vadállatok úrnője. Alakváltó istenség.

Goibniu/Govannon: "A Nagy kovács". A kovácsmesterség, fegyverkészítés, ötvösség, sörfőzés, tűz és fémművesség istene.

Gwydion: A levegő erőinek fejedelme, varázsló, alakváltó istenség. Szent állata a fehér ló. A legnagyobb bájoló és hadi varázsló. A káprázat, változások, varázslat, és gyógyítás istene.

Gwynn Ap Nudd: A tündérek és alvilág királya.

Llyr/Lear: a tenger és a vizek, talán az alvilág ura.

Lugh/Luga/Lugos: A Rgayogó, Napisten, hadisten, "Fényesség" istene. Uralma alá tartozik: háború, varázslás, kereskedelem, lélekvándorlás, víz, villám, utazás, háború művészete, költészet, zene, krónikaírás, varázstudomány, gyógyítás, bosszú, beavatás, jövendőmondás.

Macha: "Csata", "a Fantomok Nagy királynője", Élet és Halál anyja, hadistennő, Halált Hozó anya. A furfangosság, a testi erő, nemiség, termékenység, a férfiak feletti uralom tartoznak fennhatósága alá.

Manannan Mac Lir/Manawydan: Alakváltó. A tenger és tengerjárók, viharok, tengeri időjárás, termékenység, vitorlázás, időjóslás, varázslat, művészetek, kereskedelem, kereskedők, újjászületés tartoznak a fennhatósága alá.

Math Mathonwy: A varázslás és bájolás istene.

Merlin: Nagy varázsló, druida, mágus. A legenda szerint egy titkos kristálybarlangban alszik. A káprázat, gondviselés, tanácsadás, jövendőmondás, természetfölötti képességek, kristályból olvasás, a tarot, a mágikus szertartások, ráolvasások istene.

Morrigu/Morrigan/Morgan: "A Nagy királynő", "A Fantomok és Démonok királynője", "Kísértet királynő". A folyók, tavak, édesvizek istennője. A papnők a boszorkányok védelmezője. A bosszúállás, éjszaka és jövendőmondás úrnője.

Nagy Anya: Úrhölgy. A termékenység, Hold, nyár, virágzás, szerelem, gyógyítás, tenger, víz istennője.

Nagy Atya: Szarvas Isten, az Úr. A tél, aratás, a halottak országa, az ég, az állatok, a hegyek, a bujaság, a rombolás tartozik a fennhatósága alá.

Nuada/Nudd/Nodons: "Bőséget hozó", "Felhőgyúró", főisten. A gyógyítás, a víz, óceán, halászat, a Nap, hajózás, szülés, kutyák, fiatalság, szépség, költők, krónikások, varázslók, írás, mágia, hadviselé és ráolvasás istene.

Ogma/Oghma: Ő dolgozta ki az Oghma-ábécét. Az ékesszólás, költészet, testi erő, ihlet, nyelv, irodalom, mágia, varázslat, művészet, zene, lélekvándorlás fennhatósága alá áll.

Pwyll: A csalás istene.

Rihannon: A madarak és lovag istennője. A bájolások, termékenység, és az Alvilág tartozik a fennhatósága alá.

Scathach/Scota: "Árnyak", "Árny", "Félelmetes". A sötétség úrnője, hadistennő, látnok. A gyógyítás, mesterség, varázslat, jövendőmondás, harci művészetek felügyelője.

Taliesin: A driudák, bárdok, vándorénekesek védelmezője, alakváltó istenség. Zene, költészet, bölcsesség, tudás, írás, mágia tartozik a fennhatósága alá. Varázslók és bárdok istene.

Zöld férfi: A fák és a zöld növéynek istene, a vadon ura.

Brigantia: Pásztor- és folyó istennő. A nyáj, lábasjószág, víz, termékenység, gyógyítás és győzelem istennője.

Cocidius: Hadisten. A mészárlás, vadállatok, erdő, testi erő, gyorsaság és háború istene.

Mab királynő: Kelta tündérkirálynő, Hadistennő, és pedig az a fajta, aki tevőlegesen is beavatkozott a küzdelembe. Testi szerelem, termékenység, bosszúállás, háború istennője, és a mágia nagy értője.

Morgan La Fay: Halál istennő, a Végzet. Bármely férfira iszonyatos átkot tudott mondani.

Nantosuelta: Folyóistennő, Sucellus hitvese. Az anyaság, méhek, háztartás, kutak, gyermekszülés, termékenység tartozott védelme alá.

Nimue: Holdistennő.

Sucellus: "Kalapács istene", "Kemény csapás", apaisten, égisten. Kalapácsot hordott magával. A bőség, siker, erő, tekintély, gondviselés, megújulás, kutyák, fák, holló istene, a szerencse hírtelen pálfordulása ellen is védelmezett. 

 

Kép

Indiai Istenségek

Aditi
Visnu felesége, az istenek anyja, a határtalan ég.

Áditják
Aditi leszármazottjai.

Agni
Tűzisten, Indrával és Szúrjával alkot háromságot.

Brahmá
A főisten, mindenek ura.

Brihaszpati
A papság őse, az istenek tanítómestere.

Buddha
Vallásalapító.

Djausz-Pitar
Az égi atya, a hímnemű teremtő erő.

Djává-Prithivi
Ég-Föld, az emberek megteremtője.

Ganesa
Siva és Káli fia, a bölcsesség, és a tudományok istene.

Indra
Főisten

Jama
Alvilági bíró, a halál istene.

Káli
Siva felesége.

Káma
A szerelem, a vágy ifjú istene.

Krisna
Vasudéva fia, Visnuéval összeolvadt alakja.

Laksmi
Visnu felesége, a jó szerencse és a szépség istennője.

Manu
A napistenek fia, a pradzsápatik őse.

Mitra
A Nap, és a szövetségkötés istene.

Nárájana
Az őstojás, melyből Brahma keletkezett.

Nirriti
A pusztulás istene és istennője.

Pardzsanja
Esőisten.

Pradzsápatik
Az emberi nemek ősei.

Purusa
Óriás, akiből az istenek megteremtették a világot.

Ráma
Holdisten.

Rudra
A vihar istene.

Sata-Rúpá
Brahmá lánya, az első nő.

Sésanága
A kígyók királya.

Siva
A rombolás, és a megtisztulás négykezű istene.

Sri
A bőség és a szerencse istene. (Sri Lanka)

Szaraszvati
Brahmá neje, a beszéd, és műveltség istennője.

Szúrja
Napisten, a hajnal fia, szekerét két ló húzza.

Tvastar
Isteni művész, termékenységisten, a világ "tervezője".

Vájú
A levegő, és a szél istene.

Varuna
A vizek ura.

Vasudéva
Napisten, eggyé vált Krisnával.

Visnu
A nap megtestesülése. 

 

Kép

Védelmező istennők

Az ókori antik világ tíz nagy istennője véd, támogat mindenkit, aki hisz bennük. Megtölti energiával a mindennapokat és a lelket, ha szükség van rá.


Gaia
Megvédem azokat, akik szüleiket, családjukat keresik, akik költöznek, új életet kezdenek, és azokat is, akik tanulnak. Segítem a szellemi tevékenységet, a tudományos kutatásokat - minden korban. Fejlesztem az értelmet és az emlékezetet, az ösztönöket és a tisztánlátást. Mellettem megtalálod majd a tanulás örömét, a törekvést, és azt a képességet, hogy értelmet adhass életednek. Minden őszinte vágyadat teljesíteni fogom.Athéna
Megvédem azokat, akik harcolnak, küzdenek, győzelemre törekednek, tevékenyek, alkotók, és akik az igazságért szállnak csatába. Segítem a művészeket, az írókat, az ügyvédeket és a bírókat. Fejlesztem benned az igazság szeretetét, a harc tiszteletét, az egyensúly megteremtésének vágyát. Mellettem megtalálod majd az érzelmek fontosságát, jellemed erejét, kreatív adottságaidat. Bölcs leszel, céltudatos, őszintén nyitott mások problémái előtt. Távol tartom tőled az igazságtalanságot.Aphrodité
Megvédem azokat, akik szeretnek, és azokat is, akik a szerelmet keresik, akik társra vágynak, akik hódítani akarnak. Támogatom a vágyakat, a találkozásokat és minden szerelmest. Segítem az asszonyokat, akik szeretnék megőrizni szépségüket, bájukat, női vonzerejüket. Mellettem megtalálod a harmóniát és erotikus kisugárzásod, sugárzó szépséged, megtanítalak a csábításra is. Elűzöm mellőled a csalódást és a szerelmi kudarcokat.Hékatész
Megvédem azokat, akik változásban élnek, új életet kezdenek, akik válnak, vagy messzi útra indulnak, és a magányosakat is. Segítem a hűtleneket, az igazság keresőit, az orvosokat és a biológusokat, a terápiákat végzőket. Fejlesztem benned a gyógyítás képességét, a tisztánlátást, a rejtett dolgok felkutatásának képességét. Mellettem újra megtalálod az élet örömét, az utazás csodálatos világát, a felfedezés vágyát. Elűzöm mellőled a betegséget és a komorságot.Héra
Megvédem azokat, akik házasodni készülnek, igaz kapcsolatra vágynak, akik tanítani szeretnének, és azokat is, akik a nőkről gondoskodnak. Erősítem a házasságot, a házastársi elfogadást és szeretetet, segítem a művészeket, a szépséggel és divattal foglalkozókat, az újságírókat. Fejlesztem benned a kreativitást, az ellenállást és a kitartást, a tartós sikerre nevellek. Mellettem megtalálod a hagyomány szeretetét, az egyszerű, tiszta kapcsolat örömét, a jótékony erőt. Elűzöm mellőled az igazságtalanságot.Arthémis
Megvédem azokat, akik keresnek, akik önmagukban kutatnak, akik ösztöneiket követik. Megvédelmezek minden kíváncsi embert, de legfőképpen a gyerekeket. Támogatom a félénk asszonyokat, az érzékeny lelkű nőket, az ártatlan és sebezhető lelkeket. Fejlesztem lelkedben a finomságot, a tisztaságot, a meghittség érzését. Mellettem megtalálod majd az érzékeny nőiességet, a tiszta szándékot, teljességedet. Elűzöm mellőled a szerelemi bánatot és a kétségbeesést.Démétér
Megvédem az anyákat és a gyermekeket, a családokat és az otthonokat. Segítem azokat, akik gyerekre vágynak, akik szülnek, és akik nevelik magzatjaikat. Erősítem a családi kötelékeket, a szeretetet, a jó szülő-gyerek kapcsolatokat, és tehetségedet a főzésben és a gyermeknevelésben. Mellettem megtalálod az anyaság örömét, a lelkesedést a mindennapi apró cselekedetekért, amelyek könnyebbé teszik szeretteid életét és a tiédet is.Nyx
Megvédem azokat, akik álmodoznak, reménykednek, óvom a költőket és a művészeket. Segítem az érett asszonyokat, és az időseket is. Erősítem azokat, akik másokon segítenek, akik rádöbbennek tévedéseikre, és azokat is, akik szomorúak. Támogatom a gondoskodást, az ápolást, a tiédet, és másokét is, hogy hosszú, boldog élet adasson meg számotokra. Mellettem megtalálod majd az arany középutat, a számodra megfelelő környezetet, az egészséget és a jó barátokat. Elűzöm mellőled a szomorúságot, a kétségbeesést és a céltalanságot.Persephoné
Megvédem azokat, akik új munkába kezdenek, munkahelyet, otthont, várost vagy országot váltanak. Segítem a különféle foglalkozásokat, a hosszú távú terveket, fejlesztem az üzleti érzéket. Az összetett, bonyolult terveket és munkákat is támogatom, figyelemmel kísérem a fejlődést. Minden elszánt törekvést a magaménak érzek. Mellettem megtalálod a nagyság varázsát, a tervezés és a munka örömét, a kockázat varázsát, és lenyűgöznek majd a szépséges és nagylelkű feladatok. Elkergetem mellőled a kicsinyességet, a türelmetlenséget és a kétséget.Némésis
Megvédem azokat, akik igazságtalanságtól szenvednek, akiknek nem ismerik el értékeiket és érdemeiket. Segítem az igazságot, az igazságszolgáltatást, támogatom a kéréseket és kérelmeket. Fejlesztem benned a harcot az igazságért, annak a képességét, hogy győztesen kerülj ki a harcból, a hitet a sikerben és az igazságban. Mellettem megtalálod a büszkeségedet, a bátorságot a harcra, hogy győzedelmeskedjék igazad, és érdemeid szerint értékeljenek. Elűzöm mellőled a félelmet, a lustaságot és kétségbeesés.