Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Végidőkre való felkészülés.

2010.08.20

Kép

A Végidőkre való felkészülés. 

A Szűzanya a következőket mondja:
„Szeretett gyermekeim! Ma mint az egész Világ Édesanyja jövök hozzátok, boldog szívvel, azért mert gyermekeim lelkek megmentésében oly sokat tevékenykednek.
Gyermekeim, szavaim a világ minden emberéhez szólnak, függetlenül attól, hogy milyen valláshoz tartoznak. Azok az események, amelyekről beszéltem nektek, - mint a Nagy Figyelmeztetés -, az egész világot fogják érinteni. A „Végidőkre való felkészülés” füzetében leírt események, melyekről Èn számoltam be nektek, hihetetlen horderejűek, mégis arra kérlek titeket gyermekeim, higgyetek benne! Senki sem létezik ezen a világon, aki elkerülheti az elkövetkezendő eseményeket: viharok, aszályok, földrengések, szökőárok és vulkánkitörések részesei lesztek.”
Az alábbi üzenetet az egész világ tudomására kell hozni, így kérte a Szűzanya!

 

Mária előkészülete a Végidőkre
Bevezető a Világ Anyja által:
"Ennek a füzetnek a célja nem az, hogy Istennel szemben félelmet érezzetek, hiszen Ő, mint a Világmindenség Teremtője, nagyon szeret benneteket, hanem az, hogy amit ígért, megismerjétek és hogy megtudjátok, mi fog azokkal történni, akik elfordulnak Istentől és a parancsaitól. Ez a világ minden parancsot, amelyet Isten adott megvetett.
Gyermekeim, nagyon materialisták letettek, eljutottatok arra a pontra, amikor ti határozzátok meg az ember nemét, bőrszínét, a szem színét, bármit, amit csak szeretnétek. Még a halált is a saját kezetekbe vettétek: a magzat elhajtásával, az elhalálozás elősegítésén (eutanázián) keresztül - különböző gyógyszerek segítségével, az öregek és a betegek számára. Tervezitek az állatok klónozását és magát az emberét is. Ez borzasztó! Tudósaitok már nem az embert gyötrő betegségekre keresik a gyógymódot vagy gyógyszereket, hanem az emberi szerv és testrészek kereskedelme felé irányult a figyelmük.
A gyerekek már nem tisztelik szüleiket és a családok elszakadnak egymástól. Olyan társadalomban éltek, amely bűzlik a bűntettektől és a mocsoktól. Gyermekeim, saját magatokat minden elé helyezitek, ezért válnak gyermekeitek is önzőkké, és ezért kötődnek mindenekfelett a pénzhez és a világi javakhoz.
A férfi és a nő házassága már nem más, mint egy párbaj, és emiatt megnőtt a válások száma. Sokan élvezik a házasságon kívüli, bűnben való együttélést.
Több lett a háborúk száma is az egész világon. Oly sok a gyűlölet és az erőszak! Minden hatalmon levő a világot szeretné uralni. Ez így nem mehet tovább!
Szeretném, ha tudnátok, hogy ennek a világnak, amit ti így ismertek, mi lesz a sorsa. Szeretném, ha képesek lennétek arra, hogy bűneiteket megbánjátok.
Járuljatok a Szentségekhez: menjetek gyónni és áldozni! Tartsátok be a Tízparancsolatot, amit Isten adott nektek! Olvassátok az Evangéliumot és terjesszétek! Ismertessétek meg embertársaitokkal az Egyházat, Istent és parancsait, és ha ezt még most megteszitek, akkor védve lesztek a büntetéstől, ami az egész emberiséget fenyegeti!
Gyermekeim, arra kérlek benneteket, hogy ezt a kis füzetet (jelen esetben a cikket - a szerk.), ne tartsátok meg csak a magatok részére, hanem adjátok tovább rokonaitoknak, barátaitoknak, de az ellenségeiteknek is! Adjátok oda azoknak is, akiket nem ismertek! Sokan nem lesznek képesek mindent megérteni, ami itt írva van, sokan pedig nem is akarják sem megérteni. sem elhinni.
Gyermekeim a ti feladataitok az, hogy annyi lelket mentsetek meg, amennyit csak tudtok!
A világ és a ti Èdesanyátok, Mária

--------------------------------------------------------------------------------

1 Fejezet

„Gyermekeim! Amikor az alábbiakban felsorolt események bekövetkeznek, tudnotok kell, hogy a Nagy Figyelmeztetés ideje rövidesen eljön!
1. Földrengések
2. Àradások
3. Vulkánkitörések (melyek évezredekig szunnyadtak)
4. Időjárásváltozás (hideg ott, ahol általában meleg szokott lenni és fordítva)
5. Ìtéletidő (hurrikánok, tornádó, monszum esőzések)
6. Világválság
7. Tőzsdeválság
8. Éhínség és ívóvízhiány a szárazság miatt
9. Megnő a gyilkosságok és bűnözések száma
10. Háborúk, vagy háborús fegyverkezések, hatalom demonstrációk
11. Rossz vagy kevés termés a földeken
12. Állatfajok kihalása és betegségek
„A Nagy Figyelmeztetés hamarosan itt lesz!”
Itt az ideje, hogy Istenhez imádkozzatok, azért, hogy megkönnyítse számotokra az előtettek álló, szörnyű eseményeket, mely rátok készül sújtani! Igyekezzetek mindig kegyelmi állapotban lenni, vagy legalább nagyon közel a kegyelmi állapothoz, hogy ezzel Istennek örömet szerezzetek.
1. Imádkozzatok a bűnösök megtéréséért, az elvetélt magzatokért, minden kivetettért, Isten megbántóiért, az Egyház gyalázóiért, a szabadkőművesekért, akik már beférkőztek az Anyaszentegyházba, Péter városáért (Rómáért), az Istenfélő papokért és a pápáért. Imádkozzátok a Rózsafüzért!
2. Menjetek a Szentmisére! Vegyetek gyakran részt a gyónás és az áldozás szentségében! Olvassátok naponta a Szentírást és tartsátok be Isten parancsait!
3. Legyetek tiszta szívből szeretetteljesek mindenkivel, akivel csak találkoztok! Próbáljátok mindenkivel megismertetni hiteteket és a Szentírást. Tegyetek tanúságot arról, hogy Isten mennyire szeret minden embert, beszéljetek Isten nagy szeretetéről!
4. Legyen tartalék élelmiszeretek (csak a Nagy Figyelmeztetés idejére): víz , szentelt gyertya, mely világosságot ad majd nektek. Legyen nálatok szenteltvíz, só és olaj a házban.
5. Legyen kéznél otthon takaró és elsősegély felszerelés!
6. Hordjátok magatoknál a Szentelményeket, de legyenek veletek otthonaitokban és az autótokban is (kereszt, csodás érem, skapuláré). A szentírás és az imakönyv is legyen közeletekben.
Ennek az üzenetnek a végén még más útmutatást is megtalálható.
Most pedig azt kérdezitek, miből áll a Nagy Figyelmeztetés?
Gyermekeim, mindenki meg fogja tapasztalni, akár férfi akár nő, egy időben, ugyanabban a pillanatban, függetlenül a nemzetiségétől és a vallásától, függetlenül attól, hogy hol tartózkodik, és attól is, hogy éppen mit csinál, mindenki egyszerre fogja azt megélni!
A lelketek lesz leleplezve önmagatok előtt!
Akkor mindent bűnt fel fogtok ismerni, amit életetek folyamán elkövettettek, minden barátságtalan szót, minden tettet és gondolatot, mindent, ami Isten számára nem öröm volt. Felismeritek, hogy Isten, Mennyei Atyátok előtt milyen a lelketek! Sok dologért számadást kell adnotok, és abban a pillanatban tudni fogjátok, melyek azok a dolgok, és azt is, hogy hogyan kell helyrehoznotok és elégtételt adnotok értük. Még a hitetlenek is tudni fogják, mit kell tenniük ahhoz, hogy Isten előtt megtisztítsák a lelküket és felkészüljenek Fiam, Jézus Krisztus második eljövetelére! Amikor a Nagy Figyelmeztetés bekövetkezik, minden ember képes lesz felismeri, hogy mindaz, amit eddig megprófétáltak, megfelel a valóságnak, és így az előttünk álló többi esemény szintén be fog következni, ahogyan az a Szentírásban írva van.
A Nagy Figyelmeztetés után hatalmas káosz uralkodik el a világon, az időnek már nem lesz nagy jelentősége. Az az élet, amit eddig éltetek, örökre meg fog változni! Akkor az emberek nem fogják sajnálni a fáradságot, hogy eljuthassanak a templomba, és ott mindent megtudjanak, hogy mit kell tenniük ahhoz, hogy lelküket megtisztítsák Isten előtt. Miután az Egyház szolgái saját lelküket rendbe hozták, az Egyház támogatásában kell tevékenykedniük, hogy gyermekeim nagy ostromát fogadhassák és felkészítsék mindazokat, akik vissza akarnak térni Istenhez.  Gyermekeim, ebben az időben sokan fognak meghalni, mert szívük gyengesége nem bírja ki az önmagukkal való szembesülést. Nagyon sok imára lesz szükség! Ekkor a ti segítségetekre is nagyon nagy szükség lesz, hogy mindazokat oktassátok, akik semmit sem tudnak az imáról, a Szentségekről és a Szentírásról! Az emberek szabályosan éhezni fognak ezekre az információkra!
Most pedig elmondom, hogy miért kell a tartalék élelmiszer, víz és gyertya. A Nagy Figyelmeztetés után életetek egy bizonyos időre drámaian megváltozik. Többé senki nem foglalkozik üzleti dolgokkal. Minden ilyesmi leáll, mert az emberek nem az üzleti dolgokkal fognak foglalkozni, hanem a lelkükkel. Minden más is, ami nem a lélek megmentésével kapcsolatos, jelentéktelenné válik és abbamarad, például a tömegközlekedés. Azonban még sokan lesznek olyanok, akik nem úgy reagálnak a Nagy Figyelmeztetésre, mint ti. Ők továbbra is hátat fordítanak Istennek, szórakozni fognak rajtatok. Ti ne fordítsatok nekik hátat, mert sokan a félelemtől, ilyen helyzetben, így reagálnak. Továbbra is meg kell próbálnotok lelkeket menteni! Ez a ti felelősségetek!
Ugyancsak ez lesz az az Idő, amikor a pápa ellensége megpróbál hatalomra kerülni. Ez az ember azt akarja majd nektek bebízonyítani, hogy ő lelkes mindentől, ami Isteni vagy szent eredetű, de ezt csak addig teszi, ameddig saját maga nem kerül Péter trónjára. Tudnotok kell, hogy a pápának előbb át kell adnia a hatalmat, mielőtt az Àlkrisztus fellépne. Ameddig az Egyház központja Rómában van, az Antikrisztus nem tudja a hatalmat átvenni. Gyermekeim, XXIII János pápátok megpróbált mindenkit figyelmeztetni az Egyház hanyatlásáról és a szabadkőművesek bevonulásáról Rómába. Ennek most jött el az ideje, hiszen az Antikrisztus gonosztettei már az Egyházat ostromolják, ami pártoskodást, szétválást, széthullást és bizalmatlanságot okoz az Egyháznak.
2. Fejezet
A Csoda
Gyermekeim, a Nagy Figyelmeztetés után Isten egy éven belül jelet fog adni az egész világnak. Ez a jel egy olyan csoda lesz, amilyet ember még nem látott. Ez a csoda minden olyan helyen látható lesz, ahol én és Jézus megjelentünk. A jel maradandó jel lesz, hogy a világ felismerje: ez Isten műve. Mint ahogyan az élet is tovább folyik a Nagy Figyelmeztetés után, de másként, úgy kommunikációs eszközeitek is működni fognak. Bár minden lassabb tempóban fog működni, mint most. Az Èn gyermekeim mindnyájan tudatosítani fogják a Nagy Figyelmeztetést, és mindazt, ami utána jönni fog. Ők figyelmesebben fogják környezetüket szemlélni és észreveszik, amint az élet sokkal jobb formát ölt magára, mint amilyen most. A kommunikációs eszközeitek (tv. rádió, újság) által minden gyermekünk értesítve lesz a csodáról, és arról is, hogy hol fog mindez megtörténni. Fényképezőitekkel és kameráitokkal képet készíthettek róla és szétküldhetitek szerte a világra.
A csoda ideje alatt nagyon sokan meg fognak gyógyulni. Mint már említettük, a csoda előtt egy bizonyos idő lesz megadva arra, hogy a csodáról idejében tudomást szerezzetek. Híradóitoknak is módjuk lesz felkészülni a hírek terjesztésére. Gyermekeinknek ezáltal meglesz a lehetőségük, hogy elutazhassanak azokra a helyekre, ahol jelenések voltak, hogy a nagy Csodán részt vehessenek. Ezeken a helyeken már felkészítő szentmiséket tartottak és sokat imádkoztak. Tehát a csoda maradandó jelet hagy maga után, és a világ minden időben láthatja majd azt. A jel, amit Isten, a ti Atyátok küld, egységes lesz. Mindezt azért teszi, mert irántatok való szeretete csodálatra méltó.
Sok ember zavarodottságában azt sem fogja tudni, mitévő tegyen, hová utazzon, honnan kaphatna segítséget. Ezért van most az ideje annak, hogy segítsetek nekik visszatalálni az Egyházhoz; tanítani és szeretni kell őket. Nyissátok meg a szíveteket felebarátaitok előtt! Ez az idő a megtérések ideje lesz már azok számára is, akik a Nagy Figyelmeztetést még nem Isteni figyelmeztetésnek vették és tovább járták saját útjaikat.
Ugyanakkor sok hamis próféta is fel fog lépni, a sátán emberei, akik arról akarnak majd benneteket meggyőzni, hogy szükségük van Istenre, hogy ők az Isten útját akarják járni. De mindez csak csábítás arra az utolsó időre, ami számukra már a véget jelenti. Csodákat tesznek majd, gyógyítanak, hogy akit lehet közületek, még az uralmuk alá hajtsanak. Ne legyetek könnyelműek, amikor a csoda után egy ideig béke és nyugalom lesz, mert a büntetés és a szorongatatás ideje nem várat magára sokáig! Ne hagyjatok fel a szüntelen imádsággal, sem odaadásotokkal, mert mindennek pontosan így kell lennie, ahogy a Szentírásban is írva van. Tartsátok rendben „házatok táját” és imádkozzatok a büntetés enyhítéséért.
3. Fejezet
A büntetés
Gyermekeim, ez az időszak nagyon komoly és szívet tépő lesz minden ember számára. A büntetést még lehet enyhíteni, mégis sokan fognak szenvedni és meghalni, melynek az a sok rossz és bűn az oka, ami ebben a világban van.  Számotokra biztonságos „kikötők” lesznek a templomok, kolostorok, katedrálisok, és azok a helyek, ahol Szent Fiammal megjelentünk, az olyan helyek, ahol Istent dicsőítik, imádják és áldják. Amint már azt említettem, nektek a fényt kell követnetek ahhoz, hogy eljussatok ezekre a helyekre. Lesz még számotokra más ilyen kijelölt hely is. Kormányaitok egy Világhatalmat terveznek. Ezekben az időkben a sátán fog uralkodni. Sok háború lesz akkor a világon, de a Világhatalom vezetői azzal áltatnak majd benneteket, hogy minden rendben van, minden ország békességben él egymással és hogy nem lesz többé háború. Az időjárás is megváltozik. A Föld remegni és rázkódni fog, nagyon sok földrengés és vihar lesz, olyanok, amilyenek még nem voltak, amilyent még soha nem éltetek meg! Egyik Vulkán a másik után fog kitörni és nagy veszteségeket okoznak majd az emberéletekben. Ugyanúgy halnak meg az ártatlanok, mint a rosszak. Áradások, monszun esők, hurrikánok és tornádók lesznek, amilyenek még sohasem voltak. Mindazok, akik nem fordulnak Istenhez, úton lesznek a pokol felé. Mily nagy lesz a pusztulás! Mindez egyenesen a szorongattatás időszakába vezet. Sok ember otthona a viharok idején megsemmisül, ők búvóhelyekre menekülnek. Nézzetek a fényre! Vezetni fog benneteket! Ezekben a nehéz időkben ti védve lesztek, lesz mit ennetek és innotok! Maradjatok meg az imában és segítsetek azokon, akiknek szükségük van segítségre! Vigyétek embertársaitokat biztonságos helyre!
Bármerre is lennétek, vegyétek a fáradságot és próbáljatok minél több lelket menteni, azokat azonban, akik nem hordják homlokukon Isten jelét, nem tudjátok biztonságos helyre vinni. A fényt ők nem tudják majd elviselni!  A Világhatalom lassan korlátozni fogja jogaitokat. Már most tudnotok kell, hogy akkor nagyon sok templomot, papi szemináriumot és kolostort bezárnak majd. Mint a tolvajok, az éjszaka sötétjében jönnek házaitokhoz és a hitetek miatt letartóztatnak titeket. Még a saját kormányotok is beleegyezik abba, hogy megfosszanak titeket a szabadságotoktól és hogy átadjanak ezeknek az embereknek. Politikai vezetőitek, - egyben a kritikusaitok -, még mindig azt hiszik, hogy van hatalmuk, ám ez már elenyésző lesz. Őket is becsapják, éppúgy, mint benneteket. Amikor mindezek megtörténnek, akkor fogja az Antikrisztus a pápát megölni és elfoglalni a helyét. A Világhatalmat az Antikrisztus fogja uralni, aki magáról azt fogja állítani, hogy ő maga is keresztény és benneteket akar megmenteni! Sokan hisznek majd neki.  Ő már köztetek él, és csak a megfelelő időre vár. Én mondom nektek, hogy ez az „Ellenpápa” és Antikrisztus már a rajtvonalon áll és csak arra vár, hogy hatalomra kerüljön!  Péter nevű pápátoknak kell elfoglalni a Szentszéket, ahhoz hogy az Antikrisztus megölje őt és saját maga ülhessen a Szentszékre! Ez az időszak sokak számára az ujjongás ideje lesz. Az Antikrisztus mindenféle csodát tesz majd, hogy gyermekeimet megtévessze és azt higgyék róla: ő a feltámadt Jézus! Béke lesz a világ országai között, de ez hamis béke lesz. Még gyermekeim is elhiszik, hogy minden rendben van. Ők továbbra is imaházakba, templomokba járnak, de ezek már az Antikrisztus felügyelete alatt lesznek. Ez az Egyház már nem a ti Anyaszentegyházatok lesz! Mindez azért lesz így, hogy sok ember tévesen fogja fel, hogy milyen is az igazi béke és bizalom a „valóságban”.
Hénok és Illés leereszkednek a Mennyből, hogy Isten házában elkezdjék a harcot az Antikrisztus ellen! Ekkor kezdődik el igazán a szorongattatás ideje! Gyermekeim, ezalatt az idő alatt tartsatok ki az imában! Sokak számára rettenetesen nehéz idő lesz, de akik kitartanak az imában, a szentségekkel élnek és Fiam Szentírását megosztják azokkal, akik az Antikrisztus kötelékében vannak, és nem hisznek Jézus második eljövetelében - azok Isten hatalmas keze által oltalmazva lesznek! Az Atya minden istenfélő gyermeke, akit ezekben az időkben megölnek, Istenhez kerül és nem fog szenvedni. Ne féljetek gyermekeim, mert Istenetek irgalmas! Az irgalmasság ideje azonban véget ér és eljön az igazságosság ideje!
4. Fejezet
A szorongattatás ideje

A Szenvedések ideje előtt a zsidó nép meg fog térni. Ne féljetek! Sokat imádkozzatok, mert Isten irgalma azokkal lesz, akik Őt szeretik! Jaj azoknak, akik a bestia jelét önként magukra veszik! A világ lassan rájön, ki is valójában az Antikrisztus. Gonoszsága mindenki előtt lelepleződik. Gyermekeim, ti már ismerni fogjátok munkálkodásait! Azzal fogja kezdeni, hogy titeket gyűjtőtáborokba kényszerít, és úgy bánik majd veletek, mint az állatokkal. Ha arról hallotok, hogy letartóztatják az első keresztényeket és lágerekbe viszik őket, eljött a menekülésetek ideje! Nézzetek az égre! Az égen egy világító keresztet fogtok látni. Azt kövessétek! A kereszt biztonságba viszi gyermekeimet!
Ne törődjetek se az élelemmel, se az itallal, Isten gondoskodni fog rólatok! Sok embert elfognak és megölnek. Ők lesznek a mártírok, de nem fognak szenvedni.  A Föld megremeg, és az égből tűzeső fog hullani! A tengerek háborogni és égni fognak! Ezekben a pusztításokban, amely az emberiségre zúdul, a világ sok embert és országot fog elveszíteni. Hénok és Illés - miután lejöttek a Földre -, csatába szállnak az Antikrisztussal és megölik őt. Tudni fogjátok, hogy ez égi cselekedet lesz.
Az égen egy vörös kereszt fog megjeleni. Nagy lesz a csend. Számotokra ez a csend 40 napig fog tartani. Miközben az Antikrisztus követői teljesen összezavarodnak, ti visszatérhettek otthonaitokba. Ez az időszak újabb lehetőséget ad majd a lelkek mentésére, azokéira, akiket az Antikrisztus és követői megtévesztettek. Sajnos gyermekeim, még mindig sok lesz az ellenségetek. Ez lesz az az idő, amikor a gonosz hatalmak megpróbálnak mindent saját ellenőrzésük alá vonni. A sátán tudja, hogy már csak kevés ideje maradt arra, hogy az Egyházat és Isten gyermekeit romba döntse.
Ne feledjétek: nektek imádkoznotok kell. Maradjatok Isten közelében és várjatok türelemmel, a reményben, hogy Szeplőtelen Szívem végül győzedelmeskedik a sátán fölött, és Jézus visszatérésének ideje már nagyon közel van.
5. Fejezet
A három napos sötétség
Gyermekeim! A három napos sötétség fogja előkészíteni világotokat, Fiam, Jézus visszajövetelére!
Készítsétek elő erre az időre és eseményre az otthonaitokat. Szükségetek lesz szentelt gyertyákra, meleg takaróra és fára, fűtés céljából. Takarjátok el ablakaitokat függönyökkel, ruhadarabokkal úgy, hogy ne lássatok ki rajta! Nagy szükség lesz arra, hogy a bejárati ajtóra keresztet tegyetek. Hordjátok a szentelményeket (csodás érem, skapuláré) és a keresztet magatokon! Legyenek mindig kéznél a megszentelt tárgyaitok, a biblia, a rózsafüzér, és az imakönyv!  Az állatokat lássátok el tartalék bőven takarmánnyal, hogy ez alatt az idő alatt ne kelljen róluk gondoskodnotok! Amikor a nap feketére, a hold pedig vérvörösre színeződik, tudnotok kell, hogy közvetlenül a háromnapos sötétség előtt álltok. A Földön nagyon hideg lesz. Ez az az időpont, amikor be kell mennetek házaitokba és be kell zárkóznotok! Zárjátok be az ablakot és sötétítsétek el! Ne hallgassatok azokra a hangokra, amelyek kintről jönnek, mert ezek a hangok a sátán démonaitól jönnek! Ha az ajtót kinyitjátok, halálra vagytok ítélve! Zárjátok az ajtót kulcsra!
A sötétség és a hideg ideje alatt ne hagyjátok gyertyáitokat kialudni és az időt imádsággal, a Szentírás olvasásával töltsétek el. Egy helységbe gyűljetek össze. Ha valaki elveszítette volna a házát, otthonát, fogadjátok be őket, de ezt addig tegyétek még, mielőtt az ajtót kulcsra zárnátok! Ne hagyjátok, hogy a tűz kialudjon, mert három nappalt és két éjszakát tart a sötétség, de ne aludjatok, hanem imádkozzatok. Nem fogjátok sem látni, sem hallani, ami kint történik. Olyan lesz, mintha felhőkön lebegnétek. Amikor ez bekövetkezik, sok ember még kint lesz az utcákon, és már nem érik el az otthonaikat. Sokaknak már nem is lesz otthonuk, vagy olyan helyen lesznek, ahol nem ismerik ki magukat. Amikor a sötétség bekövetkezik, két ember közül, akik a földeken dolgoznak, az egyik elragadtatik, a másik ott marad.
Kérlek benneteket gyermekeim, legyetek vidámak és örvendezzetek, mert Jézus minden rossztól megtisztítja a Földet! Jézus és angyalai csatába szállnak a sátán és démonai ellen, és a kígyó fejét sarkaim alá teszik, én pedig eltaposom azt! Szeplőtelen Szívem győzedelmeskedni fog! Ezután Jézus a pokolban megkötözi a sátánt.  A tisztítás ideje alatt tűzeső hull a Földre, mindent megsemmisít, ami az ördögtől származott, vagy rossz volt. Többé nem lesz háború, de semmiféle lőszer sem. A harmadik éjszakán a csillagok ismét az égen lesznek, közben Isten az új Földet készítí elő számotokra. Legyetek engedelmesek és virradat előtt ne nyissátok ki se az ajtót, se az ablakot! Amikor az ajtót kinyitjátok - a világ újjá lesz teremtve! Egy új tavasz veszi kezdetét.  A nagy sötétség ideje alatt minden Szenthely épen marad, éppúgy mint az állatok és azon emberek lakhelyei, akik hittek Jézus második eljövetelében. Fiam, Jézus, ezer évig fog uralkodni a Földön. A következő részben, az új Földről mesélek nektek.
6. Fejezet
Az új tavasz
Ò, szeretett gyermekeim! Milyen gyönyörű világra fogtok majd ébredni! Meglátjátok, amint az ajtót kinyitjátok.
A Föld, melyet Isten teremtett, teljesen megújul. Friss lesz a levegő, friss, tiszta vizetek lesz. Az egész Földet olyan fák, növények és virágok borítják be, amilyeneket még nem láttatok. Isten mindennel beülteti kertjeiteket. Nektek csak be kell gyűjtenetek a terméseket, és újra kell vetnetek.
Sokan tudni fogják még a mostani technológiát, de ezeket csak nagy elővigyázatossággal szabad alkalmazni, hogy ez az új világ meg ne sérüljön.  Sokan közületek különleges adományokat kapnak, hogy technikátokat feljavíthassátok. Minden gyermekem különleges tehetséggel fog rendelkezni, melyet különféle okokból kapnak. Úgy használjátok majd ezeket, ahogyan azt Isten elvárja tőletek! Az állatok számára csak kerítésre lesz szükség, hogy ne széledjenek szét, különösen, ha utódot szülnek. Sok minden olyan lesz majd az előttetek álló életben, mint az én időmben volt. Nem léteznek többé a mostani pusztító erőműveitek és környezetszennyezés sem lesz többé. Új utak nyílnak meg majd előttetek a napenergia felhasználására.
Időtöket az imaélet teljességére, az állatok gondozására és a termés betakarítására fogjátok fordítani. Törődni fogtok felebarátaitokkal és látogatni fogjátok őket. Az utazások gyalog, kerékpáron, vagy állatok segítségével fognak történni. Egyik szomszéd segíti majd a másikat. Gyermekeim, nem telik sok időbe, és új erőműveket hoztok létre, és amire szükségetek lesz, felépítitek, mert minden ehhez szükséges technológiát Istentől, Atyátoktól kaptok majd, aki Fiamat Jézust küldi hozzátok, hogy ezekre megtanítson benneteket. Minden az egész emberiséget szolgálja majd.
Nem lesz többé sem gazdagság, sem szegénység. Minden gyermekem egyforma lesz.
Időjárásotok világszerte egyforma lesz, csak különböző időpontban. Mindenhol négy évszak lesz. A hőmérséklet nem fog sokkal a fagypont alá esni, de a 30 fok meleget sem fogja meghaladni. Az eső akkor fog esni, amikor azt Isten szükségesnek tartja. Hó is hullani fog, de többé nem lesznek sem árvizek, sem hóviharok. Újra meg kell tanuljátok, hogy saját magatokat ellássátok, függetlenül más országoktól. De erre később kerül sor. Megtanuljátok értékelni, hogy mindaz, amit az Atya ad nektek, elegendő ahhoz, hogy országotokat fenntartsátok. Ha akartok, elmehettek az ország különböző helyeire. Területeket birtokolhattok, ha annak nincs még gazdája, vagy megoszthatjátok másokkal, ha az túl nagy lenne. Sokan megtartják földjeiket, de azt a ti részetekre vetik be és a termést majd nektek aratják le. Ugyanez lesz jellemző az állatok tartására is. Egyesek különböző állatokat tartanak és ezeket különböző szolgáltatás fejében, vagy más árukra becserélik. Tudni fogjátok, mit kell tennetek. Mindenkinek sok munkája lesz.
Gyermekeim! Mind be fogjátok bizonyítani, hogy szeretitek Istent és az emberiséget, és ezért kapjátok ezt az új életet, hogy Fiammal, Jézussal, aki oly nagyon szeret benneteket, beléphessetek erre az új Földre. Nem lesz többé éhínség, vagy betegség. A három napos sötétség ideje alatt minden ember meg lesz gyógyítva mindenfajta testi fogyatkozásból, betegségből. Erről a csodálatos időről azért most tudósítalak benneteket, hogy előkészíthessétek otthonaitokat mindarra, ami majd be fog következni. Tartsatok meg mindent, amitek van és megfontoltan, a jövőre tekintettel használjátok azokat. Kezdjétek el megtanulni azt, hogy miként lehet megművelni kertjeiteket gépek nélkül, hogy áram nélkül hogyan lehet húst tartósítani, hogyan lehet gyertyát készíteni és olajat előállítani a világításhoz. Egynéhányat már most is előkészíthettek, hogy a jövőt bebiztosítsátok. Sok dolog van, amit tehettek, hogy előre felkészüljetek!
Gyermekeim, szeretlek benneteket, épp úgy, mint ahogy Jézus, az Atya, az angyalok és a szentek szeretnek titeket. Mostantól kezdve kitartóak legyetek az imában, vegyetek részt a Szentségekben, kövessétek a parancsolatokat és legyetek tudatában annak, hogy milyen események előtt álltok. Nemsokára eljön a ti időtök! Imádkozzatok azokért, akik nem fogadják el Jézust, hogy ezt megbánják és megtérjenek!
Miatyánk…Üdvözlégy…Dicsőség…
Mindennap imádkozzuk:
Mindenható örök Isten, a veszély és rettegés órájában óvj meg minket és a Föld minden lakóját. Helyezz minket, angyalaid, a Szeplőtelen Szűz Mária és a Te szeretett Fiad, Jézus Krisztus kezeibe. Ámen .
Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya,
Keservét a búnak, bajnak, eloszlatni van hatalmad!
Hol már ember nem segíthet, a Te erőd, nem törik meg.
Hű imáját gyermekednek, nem, Te soha nem veted meg!
Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg hogy anya vagy!
Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűz Anya!
Ámen.

A MINDEN NÉPEK ASSZONYA IMA:

„Azt mondja az Asszony: ’Imádkozd a kereszt előtt’”:

Úr Jézus Krisztus, az Atya Fia, küldd el most Lelkedet az egész Földre. A Szentlélek lakjon minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól. A Minden népek Asszonya, a Boldogságos Szűz Mária legyen a mi Közbenjárónk! Amen

ADD TOVÁBB, HA LEHET, MENTSD A LELKEKET!