Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ajándék Húsvétra

2010.04.05

 

Kép

Ajándék Húsvétra!

Húsvét vasárnapján lelkem átfényesítettem s megkértem Uramat, hogy a Megváltás Fényével engedjen felemelkednem az Új Élet Terébe.

Ő Mihály arkangyalt küldte hozzám, aki elvezetett az Új Élet Fényébe, hol csodát leltem.

 

Lelkek gyűltek ott körém, s égi szemmel láttam Fényüket. Ez a Fény szívükből sugárként áradt, s átragyogta egész lényüket. Testük is fénylett vele, mint Fényudvar világított. Szívükön át lelküket mutatták nekem. Fénylő s még fényesebb volt minden lélek. Ebben a fényben a Szeretetet lehetett látni, ahogy árad, mindenki felé, szét a Világban.
A lelkek között voltak kicsit tompábban fénylőek, de ők is a maguk nemében ragyogtak, és az ő lelkük felé a fényesebbek még jobban sugároztak, így egyesítve a Fény világosságát. Így segítve egymást, az Önnön felismerésben.
Egyszerre hatalmas Fényesség támadt. Urunk jött felénk. Krisztusunk, a Feltámadott! Örök Urunk, Istenünk, Megváltónk, mind Benne EGY!
Az Ő Fényességét leírni sem lehet, mindenhol csak FÉNY! CSODA! SZERETET!
Mikor megérintette Fénye Fényünket, összekapcsolódtunk Vele, s Ő Szívébe fogadott minket, miképp mi is Szívünkbe engedtük Őt.

Leült, s mi köré gyűltünk. Ő beszélni kezdett arról, mit keres az ember, s mi a Feltámadás igaz értelme.

 

Urunk így szólt hozzánk:

-          A Feltámadást a Földön kellett véghezvinni, hogy megértsék az emberek, mit itt (emberi elmével) szellemben s lélekben nem fogadnak el. Hogy lássák, átéljék, s így nyilvánvaló legyen, létezik az, mi nekik „lehetetlen”.
Ezért kellett a Földön megtörténnie, hogy láttassa vele Isten hatalmát és kegyelmét, s az ember elfogadja vele Igaz Létét, Isten hitét (ez a Hit az, ahogyan Isten hisz mibennünk, tiszta szeretettel s feltétlenül)!

Mindennek lényege az, hogy az ember felismerje, hogy amiben hitt nem igaz Hit volt az, csak a hitnek falai, mit lát ember szemével. De ha az ember szívén át figyel, szellemi szemmel néz, a falakon átlát, s megmutatkozik az igaz HIT, ami a FÉNYnek hite, a SZERETETnek hite, maga Isten Kegyelme.

 

Mikor ember Istenben ÉL, s Isten az Emberben megmutatkozhat így, ez az, mit az ember keres!

 Ez az, mire Vágya sarkallja. Ez a belső Vágy, az isteni vágyakozás, az Egység-Fény-Szeretet utáni tiszta, isteni Vágy, mit az ember magában elrejt, s falakat húz fel saját hitrendszerével. E falakat úgy képzeli, biztonságban tartják, melyre rávetíti hitrendszere „panorámaképét”. Ezt úgy érzékeli, mintha távolba nézne, de mindez behatárolja őt, saját magát, fizikai világa hiedelmei, félelmei közé.

 

Viselhetsz sötétben sötét szemüveget, nem számít!
De ha megmutatkozik a Fény, már rajtad áll, a te választásod, hogy sötét szemüveged magadon hagyod, vagy leveszed s eldobod!
A szemüveget az ember tette magára, hogy Önmagát ne lássa, mert magát pusztán fizikai létként elismerte, s az egos elmét vezetni engedte.
De a sötét szemüveg az, mely választást ad a Fényben! Levesztitek, hogy így tiszta szemetekkel Istent lássátok, vagy fent tartjátok, s továbbra is a sötétet kémlelitek?
Ezt a választást kaptátok meg. A felismerést, felébredést kaptátok meg. Az Áldást kaptátok meg.
A hívó Vágy igaz szavával, isteni vágyakozásotokkal, hogy meglássátok a Fényt, dönthettek!
Belenéztek-e a Fénybe szemüveg nélkül, s meglátjátok-e az igazságot Önmagatokról s Istenről?
Vagy hagyjátok azt továbbra is fent, a sötét szemüveget, mi nem mutatja, hogy Fényben vagy árnyékban vagytok-e.
Sötétben a szemüveg nem számított, de a Fényben mi ragyog reátok, a ti döntésetek, Önnön választásotok.

Ez a Megváltás! Felismerése annak, hogy levehetitek a szemüveget! Láthatjátok a Fényt! Már nem a sötétben vagytok, s bár a szemüveget megszoktátok, s tőle nehéz megválnotok, a változás lehetőségét nektek kell észrevennetek.

 

Én megmutattam, feltártam, s a sötét üveget széttörtem a szenvedés küzdelmében, s feltámadásommal elétek vetettem!
A vágyat így ültettem Szívetekbe, a felismerés Vágyát. A Fényt Én hoztam körétek, hogy tereteket átvilágítsa, s Utat mutasson.
Feltámadásommal megmutattam rajtatok a szemüveget, mi sötétben tart titeket, mert üvege átláthatatlan, hitrendszereitekkel bekormoztátok.
A Feltámadás mint misztérium nem más, mint az Igazság felfedése, hogy a Földön is meglássátok!

Mert mi lelki és szellemi Létben igaz Való, az számotokra csak így érthető. Így veszitek észre a szemüveget, és ismeritek föl hiábavalóságát. Így vagytok képesek levenni és megérteni, hogy EGY FÉNYként ragyogtok!

Ez az ÚJ ÉLET!

Köszönöm Uram!
Szemüvegem eldobtam!
Szívem s lelkem igaz szememmel kitárom, s az ÚJ ÉLETet immár Veled befogadom!                  
Áldott az Úr, ki elhozta a Fényt!
Áldott Atyánk, ki küldte Urunk!

Áldott minden ember, ki a Fényt meglátja

és szívét az Új Életre Véle kitárja!

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.