Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010.08.17

 

 

Emeljétek HOZZÁM lelketeket!

2010. augusztus 17.

Isteni Irgalmam által újabb lehetőséget adtam a MEGTÉRÉSRE.
Az IRGALOMNAK ez a megnyilvánulása KEGYELMET jelent számotokra,- egy újabb
lehetőséget, hogy lelketeket megtisztítsátok és a FÉNYBE emeljétek.
  Eljött az idő, hogy lelketek tisztaságára különös gondot fordítsatok,
bűnbocsánatot tartsatok!
Lelketek feloldozása által szabaduljatok ki az anyag szorításából, abból a
varázsból, amely teljesen behálóz és tönkretesz bennetek.

A kinyilatkoztatások megszaporodnak, több helyről halljátok Hangom, melyben
felhívom a figyelmet,- Térjetek meg!
Az idők nehézségét lelketek könnyebbsége által tudjátok emberi méltósággal
megélni. Hiszen ISTEN benned munkálva óriási erőt ad ahhoz, hogy a
környezetedben és saját házad táján olyan dolgokat vigyél véghez, melyet
egyébként ISTEN munkálkodása nélkül képtelen lettél volna végrehajtani.

Vessetek számot életetekkel, nézzetek mélyen magatokba,
- Az ÚJ VILÁGBA, amely bennetek és belőletek születik meg, csak megtisztult
lélekkel és újjászületve léphettek be. Ezért ismételten kérlek bennetek,
Lelketeket emeljétek a FÉNY ORSZÁGÁBA,- TÉRJETEK MEG!
ENGEM hívjatok és ÉN feloldozom a lelketek. Lelketek fényessége Önmagatokat
tükrözi vissza a világba.
Áldásom adom rátok, Jézus.
Ámen.


Az alábbi üzenetben egybefoglaltam három Megtérés fogalmára felhívó
közvetítés lényegét.
Én most ezeket az üzenetet átadom Önöknek, kérem, tegyenek vele saját
belátásuk szerint. Áldás!


Jézus: Megtérésre szólítalak benneteket!

JÉZUS,- ÉN szólok hozzád a Fény, a megszentelt Szeretet.
Ez az üzenet mindenkinek szól!
AZ IDŐ ELJÖTT A MEGTÉRÉSRE!
Egy olyan időszakba léptetek, amikor már lelketek felemelése érdekében,
minden tőletek telhetőt meg kell tennetek!
A Fény és a sötétség harcából, csak a Fény kerülhet ki győztesen!
Éppen ezért mindent kövessetek el, hogy lelketeket felemeljétek Hozzám!
MEGTÉRÉSRE SZÓLÍTALAK BENNETEK!
Ámen.

      Megtérés:
A teljes hit megszületése, kifejlődése az emberben.
Isten a mi szerető és megbocsátó Atyánk, aki vétkeinkért nem vett el
magától, hanem lehetőséget ad ismételten a megtérésünkre, visszatérésünkre
Hozzá.
(Erre legjobb példa a tékozló fiú esete, példázata. Lk,11-30)
 
- A Megtérés egy fogalom, egy út, amelyben lelkedet Hozzám emeled.

- Itt és most már más Törvények uralkodnak és más Rendek hatnak!
A fő cél az összeszedettség és egy olyan tudatosodási folyamat, amelyben
lelketeket Felém emelitek és Rajtam keresztül tértek meg a Mennyei Atyához!
A megtérésre életetekben, több szakaszban lehetőség van.
Ilyenkor (amikor ebbe a szakaszba léptél), tudatod elér egy olyan
fokozatba, amikor megnyílik a magasabb világok felé.
Ilyenkor ha készen állsz és a szívedet is megnyitod, - ELJUTSZ A MEGTÉRÉS
ÁLLAPOTÁBA!
Ebben az állapotban sok mindent felismersz, sok mindent másképpen látsz, -
nagyobb tudatossági szinttel rendelkezel.
Ez ad erőt a tovább lépéshez, és az utad teljes isteni beteljesítéséhez.
Az utad innentől fogva már nem egyedül járod.
Mivel életedet, létedet, Isten kezébe helyezted, megnyilvánultál benne,
ahogy Ő tebenned.
Innentől fogva már kialakul egy olyan bizalom, egy biztonsági érzés (amely
ugyan megrendíthető, gyengíthető) de életed, mindennapjaidban egy olyan
erőforrásként szerepel, - AMELY TÚLSEGÍT A LEGNAGYOBB ÉS LEGMAGASABB
AKADÁLYOK LEKÜZDÉSÉBEN IS!
A MEGTÉRÉSRE MINDIG SZÜKSÉG VAN!
MOST NAGYOBB SZÜKSÉG VAN RÁ, MINT VALAHA!
Az emberiség most egy olyan utat jár be, amelyben eldől, hogy öncélú,
önhatalmúvá válik, vagy Istennek adja át a Teremtést, az irányítást, és
Vele együtt társteremtőként működik tovább!
Istenbe vetett hit és bizalom által, életedben nagyobb magasságokat tudsz
bejárni, igaz a mélységek is mélyebbek lesznek.
Sokszor érsz el egy olyan állapotba, amikor lelked felmérhetetlen
kétségeivel, fájdalmaival szembesülsz.
Ezt az utat mindig nehézségként élitek meg, és ez így van.
A lélek egy szenvedési, tisztulási folyamaton megy keresztül, amelyben,
saját emberi korlátaival találkozik.
Megtapasztalja emberi létét, - ebből kifolyólag megéli azt a tapasztalást,
hogy ő Isten nélkül, Isten segítsége nélkül, - NEM JUTHAT EL ABBA AZ
ÁLLAPOTBA, AMELYBEN EMBERKÉNT, ISTENIEN HAT!
Lehet, hogy most bonyolultnak, értelmezhetetlennek tűnnek sokatok számára
ezek a szavak és gondolatok. De most ebben a Világban és Rendben, az
emberiség megérett rá, hogy emberi testben, isteniként, Istennel összefogva
és együttműködve teremtse meg a saját maga valóságát.
Egy olyan rendszert és társadalmat, amelyre az Aranykori állapot lesz
jellemző!
Ez az Aranykori állapot, egy újfajta rendszert helyez előtérbe, amelynek
fontosságát az Istenbe vetett hit és bizalom adja!
Most csak arra kérlek benneteket, nézzetek saját lelketek mélyére és
hozzátok meg azt a döntést, amely választásul szolgál:
- Kit szolgálsz?
- A magad ura leszel, öncélú érdekeket mozgatsz meg, - vagy képes vagy már
egy összefogottabb, magasabb szemléletet is magad elé állítani és részt
venni ennek a megvalósításában?


- Szembesülsz lelked mélységeivel, korlátaival, amit fénnyé tudsz váltani.
Áldásom adom reátok, amit a kegyelem szentel meg!
Ámen. 
   
- Sokan félreértelmezitek a megtérés fogalmát, és teljesen más színezetet
adtok neki, mint magában rejt!
A megtérés nem egyszeri dolog!
A megtérés az, amikor egy viszonyt, kapcsolatot alakítottál ki Istennel,
amikor Ő rajtad keresztül munkál.
Amikor átadod magad az Ő akaratának, és rajtad keresztül teljesedik be az
Ige.
Egyszeri, alkalmankénti megtérések is vannak!
Általában az emberek ilyenkor bizonyos felismerésre tesznek szert, de ez
soha nem hosszú életű.
Ilyenkor nem vonod be Istent a hétköznapjaidba, mindennapi pillanataidba,
hanem az Ő vezetése nélkül kívánsz cselekedni.
Nagyon nehéz ezt elmagyarázni, főleg annak, aki még nem élte át ezt a
csodát.
Más ember az, aki Engem tükröz vissza és istenien Bennem él, mint az, aki
csak beszél Rólam, és hitében azt tartja, hogy lelkét Hozzám emelte.
Különbözőek vagytok, különböző törvényeket alkottok, és törvényszerűséggel
hattok.
A cél, egy olyan szemlélet létrehozása: - amelyben nem Istentől
függetlenül, hanem Vele együtt, társteremtőként alakítjátok az életeteket,
és úgy veszítek kezetekbe saját sorsotok irányítását!
A megtérés kapcsán nem kell demagóg és egyházi fogalmakra szorítkozni!
Nem az a cél ebben a folyamatban, hogy Isten vegye át a hatalmat
feletettek. Hanem az, hogy a ti jóváhagyásotokkal, beleegyezésetekkel,
együtt működésetekkel (mivel Őt magadba engeded, és így rajtad keresztül
tud hatni), érjétek el azt a célt, amelyben létrejöhet egy olyan
tudatosság, - ahol nincs alá, és fölé rendeltetett viszony, - hanem
EGYÜTTHATÁS működik.
Ámen.
(2008. 09. 30. - 2008. 10. 01.- 2008. 10. 02.)

Lejegyezte: Feketéné Lendvai Katalin

Kép